Vaikuttavuusviestinnän etujoukkoihin

by Jun 8, 2019Blogi

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta mallinnetaan jo. Nyt on aika kehittää vaikuttavuuden viestintää. Haluatko sinä kulkea etujoukoissa?

 

2019: Osaamisen kehittämistä kohti parempaa vaikuttavuusviestintää

Kehitimme Hyvän mitta – hankkeen kanssa vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävän mallinnuksen, sitä tukevan datan, vaikuttavuustarinan ja viestinnän välistä suhdetta tutkimalla, yhteiskehittämällä ja kokeilemalla vaikuttavuuden viestintää videoilla. Osaamisen kehittämisen keskiössä oli vaikuttavuudesta kertovien videoiden – vaikuttavuusvideoiden – tuotanto, yhteistyössä pilottiorganisaatioiden kanssa. Videoilla tuotiin uudella tavalla esille tuloksia ja vaikutuksia, joita oli hankkeen aikana yhteistyökumppanien kanssa arvioitu ja mitattu. 

Vaikuttavuusvideo kiteyttää tarinan muutoksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, joita organisaatio tuottaa. Se kertoo tarinaa ja esittelee tietoa – niin että vaikuttavuus todella näkyy, kuuluu ja tuntuu. Vaikuttavuusvideossa yhdistyy vahva asiantuntemus vaikuttavuudesta, yhteisöllisestä kehittämisestä, tarinankerronnasta ja ammattimaisesta videotuotannosta.

 

Tietoa vaikuttavuusviestinnästä

Laadukas kehittäminen nojaa aina tutkimus- ja/tai kokemustietoon. Tuotimme osana hanketta tietoa suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden vaikuttavuusviestinnästä sekä vaikuttavista videoista. Tietoa kerättiin eri tavoin sekä perinteisellä tutkimusotteella sekä hankkeen Facebook – yhteisössä. Tietoperustaa rakennettiin mm. toteuttamalla kysely, haastattelemalla vaikuttavuus- ja videoviestinnän asiantuntijoita sekä tekemällä analyysi vaikuttavuustoimijoiden tämän hetkisestä vaikuttavuuden videoviestinnästä.

 

Yhteisöllistä kehittämistä

Kehitimme osaamista myös yhteisöllisesti. Vaikuttavuusviestinnän paras asiantuntemus on niillä, jotka sitä käytännössä tekevät. Siksi kutsuimme osaajia mukaan, ja fasilitoimme keskustelua ja yhdessä oppimista Facebook – ryhmässä. Kehittämistyön 10 oppia johdattelevat ajattelua kohti laadukasta vaikuttavuusviestintää.

Kokeilimme myös vaikuttavuusdatan ja -tarinan viestintää videoilla käytännössä viiden Hyvän mitan aikana toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta mallintaneen ja arvioineen organisaation kanssa. Pilotteina mukana olivat Dynamo Juniorit ry:n Dynamo-valmennus, Lahden Diakonialaitos/Vauvan Taika Hoivaa ja leiki-toimintamalli, Me-Säätiö / Me-talo Tampere, SOS Lapsikyläsäätiö /  Perhekumppani-palvelu ja Suomen Icehearts ry.

 

Koulutusta

Kerätty tieto ja oppi kiteytettiin hankkeen aikana myös vaikuttavuustoimijoille suunnattavaksi koulutusaineistoksi ja työkirjaksi, ja Hyvän mitan loppuseminaarin yhteydessä marraskuussa 2019 koulutettiin lähes 100 vaikuttavuusorganisaatiota. Tilaisuuden aineistot löytyvät slidesharesta.

 

Mitä hyötyä?

Kun vaikuttavuuden viestintä paranee, ymmärryksemme vaikuttavuudesta ja sitä tuottavien organisaatioiden toiminnasta lisääntyy.  Tarinoiden kautta pääsemme mukaan vaikuttavuustuotannon ytimeen. Vaikuttavuustiedon visualisointi auttaa ymmärtämään toiminnan logiikkaa. Saamme parempaa tietoa, mielekkäillä tavoilla. Voimme tehdä parempia päätöksiä.

Kiinnostavat avaukset, kuten vaikuttavuustarinan ja -datan esittäminen videolla, voi herättää myös aivan uusien kohderyhmien kiinnostusta vaikuttavuutta tuottavaa toimintaa kohtaan. Se on meidän kaikkien etu.

 

Miten mukaan vaikuttavuusviestinnän etujoukkoihin?

Toivotamme kaikki vaikuttavuuden viestinnän kehittämisestä kiinnostuneet mukaan keskusteluun ja yhdessä oppimiseen Facebookissa Vaikuttavuusviestintä – osaamisen kehittäminen -ryhmässä ja seuraamalla tätä blogia. Lue vaikkapa aluksi kirjoituksemme siitä, miten vaikuttavuustieto ja -raportit saadaan osaksi johtamista ja viestintää – ja päätöksentekoa.

Jos sinulla on osaamista vaikuttavuuden videoviestinnästä ja ajatuksia siitä miten voisimme tehdä yhteistyötä, ota yhteyttä!

 

Lue lisää osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta Hyvän Mitan Vaikuttavuusviestintä -sivuilta.

Vaikuttavuusvideo – kokonaisuudesta vastasi Hyvän mitan kumppaneina AIknow Agency Oy ja Kreatos Films Osuuskunta.

 

info@aiknow.fi | +358 0400 164323

AIknow Agency Oy 2020

Share This