mistä on kyse?

VAIKUTTAVUUSVIDEO 

kiteyttää tarinan muutoksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, joita organisaatio tuottaa. Niin että näkyy, kuuluu ja tuntuu.

Vaikuttavuusvideossa yhdistyy vahva asiantuntemus vaikuttavuudesta, yhteisöllisestä kehittämisestä, tarinankerronnasta ja ammattimaisesta videotuotannosta.

 

VAIKUTTAVUUDEN VIESTINTÄÄ VIDEOILLA

Tutkimus-, kehittämis- ja pilottikokonaisuus, jonka tavoite on osana Hyvän mitta-hanketta

 

Tutkia 

Suomessa yhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen vaikuttavuusviestinnän nykytilaa ja erityisesti tehokkaimman viestintämedian, videon, käyttöä osana sitä.

Kehittää

yhteisöllistä kehittämisotetta hyödyntäen  parhaita käytäntöjä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden viestimiseksi videoiden avulla.

Kouluttaa

hankkeen kohderyhmiä vaikuttavuustarinan kertomisessa ja vaikuttavuusdatan esittämisessä visuaalisesti.

mitä

MIKSI

Tietoperusta jatkokehittämiseen,

Tutkittua tietoa Suomalaisten vaikuttavuustoimijoiden vaikuttavuusviestinnän tilasta.

Vaikuttavuudesta kertomisen taidot kehittyvät.

uudella, innostavalla tavalla. Osaamista voi siirtää myös muuhun vaikuttavuusviestintään. 

Vaikuttavuuden viestinnän kehittämiseen muodostuu yhteisö.

TUTKIMUS

TAHDOMME YMMÄRTÄÄ

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden videoviestintää

Vaikuttavuustiedon ja -viestinnän tarvetta. Kenelle vaikuttavuusviestintää tehdään?Vaikuttavuustarinoita ja vaikuttavuustietoa. Onko yhteiskunnallisilla yrityksillä ja muilla vaikuttavuustoimijoilla vaikuttavuustarinoita ja tietoa aikaan saamasta vaikuttavuudesta? Vaikuttavuusviestinnän keinoja. Millä tavoin ja mitä medioita hyödyntäen vaikuttavuudesta viestitään tällä hetkellä? Videoiden käyttöä vaikuttavuusviestinnässä. Millä tavoin, kuinka paljon ja miksi vaikuttavuustoimijat käyttävät videota vaikuttavuusviestinnässään?

 

Vaikuttavaa videoviestintää

Videon vaikuttavuutta. Kuinka vaikuttava media video on? Miksi? Mihin se vaikuttaa?Vaikuttavaa videossisältöä. Millainen videosisältö saa aikaan toimintaa haluttuun suuntaan ja miksi? Vaikuttavan videosisällön tuotantoa. Mitkä ovat keskeisiä videotuotannossa huomioitavia seikkoja, jotta luodaan vaikuttavuustoimijoiden tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia videoita? 

kehittäminen

 

 

TAHDOMME KEHITTÄÄ

 

Yhdessä oppimista

Kehitämme yhdessä pilottien, kehittäjien, rahoittajien, asiakkaiden kanssa online-yhteisössä osaamista vaikuttavuudesta kertomiseen videon keinoin. Yhdessä oppimisen ja videoiden tekemisen kautta vaikuttavuustoimijoiden kyky kiteyttää vaikuttavuutensa ydi ja koota vaikuttavuustietoa tehokkaiksi tietopaketeiksi paranee.  

Koulutusta

Vaikuttavuustoimijoille yhteiskunnallisen vaikuttavuuden viestinnästä ja videoviestinnästä.

 

Kokeiluja

Tuotamme yhteistyössä vaikuttavuustoimijoiden kanssa vaikuttavuusvideoita. Pilotteina mukana Dynamo-valmennus, Icehearts, Me-Talo TampereSOS Lapsikylä Perhekumppani ja Vauvan Taika.

vaikuttaminen

TAHDOMME VAIKUTTAA

Työmme tuloksena syntyy

  • Tutkimus yhteiskunnallisen vaikuttavuuden viestinnästä ja vaikuttavista videoista
  • Koulutusaineisto yhteiskunnallisen vaikuttavuuden viestinnästä ja vaikuttavista videoista
  • 5 videota pilottiorganisaatioiden vaikuttavuudesta. 

 

Kuka hyötyy?

Vaikuttavuustoimijat ja vaikuttavuuden viestinnän kehittäjät. Vaikuttavuuden viestinnän osaaminen paranee. Asiakkaat, yhteistyökumppanit, rahoittajat. Saavat innostavampaa ja tehokkaammin tietoa vaikuttavuudesta. Yhteiskunta. Ihmiset kiinnostuvat vaikuttavuudesta ja suuntaavat valintojaan vaikuttavuustuottajien suuntaan. Yhteiskunnan resurssit pidetään kestävämmällä tavalla käytössä