vaikuttavuus on tarina

- VIDEOLLA.

 

 

KatseleLUE

Me teemme vaikuttavuusviestintää – videoilla.

Ne, joilla on tarina joka on totta, menestyvät.

Millaista vaikuttavuustarinaa sinun organisaatiosi kertoo? Oletteko jo viestineet vaikuttavuudestanne videolla? Kertoneet siitä, miksi teette mitä teette, miksi se kannattaa tehdä juuri niin – ja miksi ihmisten pitäisi luottaa siihen.

Miten ja missä? Kerro meille – me kerromme siitä halutessasi myös muille! Ettekö? Tehdään se sitten yhdessä! 

Vaikuttavuustarina

on ihmisen ja yhteiskunnan muutostarina. Se kertoo todennettuun vaikuttavuustietoon perustuvat tarinan yhteiskunnallisesti hyödyllisen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista, sekä niistä tekijöistä joilla vaikuttavuutta on saatu aikaan. 

 

Vaikuttavuusvideo

on vaikuttavuusasiantuntemuksen, osallistavan prosessiosaamisen ja ammattimaiseen videotuotannon yhdistelmästä syntyvä organisaation vaikuttavuustiedon visuaaliseen tarinamuotoon kiteyttävä toteutus.

Vaikuttavuustarina ja vaikuttavuusvideo auttavat selventämään  toimintasi vaikuttavuuslogiikkaa sidosryhmillesi.  

Mihin tarpeeseen toimintanne vastaa? Millainen visio teillä on tulevaisuudesta, jossa tuo tarve on (ainakin osaltaan) ratkaistu? Miten ihmisten elämä, luonnon tila, tai vaikkapa jokin yhteiskunnan rakenne konkreettisesti muuttui toimintanne ansiosta?  Miten muutokset kumuloituvat tai ovat jo kumuloituneet yhteiskuntaa laajemmin hyödyttäväksi vaikuttavuudeksi? 

Mitä tietoa teillä tästä kaikesta jo on olemassa?  Millainen tarina siitä syntyy? 

Yhteiskunnallinen yritys, järjestö, säätiö, julkisorganisaatio, kehittämishanke, koulutusorganisaatio, start-up, vastuullinen yritys

tehtäisiinkö teidänkin vaikuttavuutenne näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi? 

Vaikuttavuuvideo on todella avannut ovia ja silmiä.

Tämänkaltainen visuaalisuus ja osaaminen on usein loistanut poissaolollaan sosiaalialalla.

Vaikuttavuusviestinnälle on tutkitusti kasvava tarve

Rahoittajat, sijoittajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit haluavat yhä enenevässä määrin kuulla ja nähdä, millaista vaikuttavuutta sinun organisaatiosi tuottaa. Heillä ei ehkä kuitenkaan ole mielenkiintoa tai aikaa lukea vaikuttavuusraportteja tai tavata sinua – ainakaan ennen kuin olet saanut herätettyä kiinnostuksen.

Me voimme auttaa.

Video on kiinnostava ja informatiivinen viestintämuoto

Video voi avata silmät – ja sydämet. Siksi juuri sinun, joka tuotat asiakkaillesi ja ympäristöösi positiivisia muutoksia, ja yhteskunnallisia vaikutuksia, on hyvä tuoda tarinasi esiin – myös videolla.

Me tiedämme, miten se tehdään. 

  

VAIKUTTAVUUSVIDEO -PALVELU

 3 selkeää vaihetta – 1 laadukas kokonaisuus

Vaikuttavuuden ydin

Olennaisen vaikuttavuustiedon tiivistäminen vaikuttavuusmalliin ja vaikuttavuustarinan elementit

Osallistava käsikirjoitus

Luova konsepti ja työyhteisöä /  toiminnan sidosryhmiä osallistava käsikirjoitusprosessi

Videotuotanto

Kuvaukset ja editointi, videon hyväksyttäminen

Vaikuttavuuden ydin -työskentely oli organisaation ydintarkoituksen jäsentämisen kannalta erittäin hyvä ja tärkeä prosessi.

Työyhteisölle tämänkaltainen prosessi on parhaimmillaan yhteen hitsaavaa ja hauskaa. 

Video toimii hienona käyntikorttina ulospäin ja sitä kautta toimintaa on helppo alkaa avata oikeastaan kenelle tahansa.

Me

KITEYTÄMME

vaikuttavuustiedon ja -tarinan selkeiksi viesteiksi

OSALLISTAMME

tarinasi kannalta merkitykselliset ihmiset mukaan tekemiseen

TUOTAMME

vaikuttavan videotarinan ammattitaitoisesti

Vaikuttavuusvideo-palvelu auttaa

  • jäsentämään organisaation ydintarkoitusta
  • rakentamaan ymmärrystä asiantuntija/kehittäjätyötä ja viestintää tekevien ihmisten välillä organisaatiossa
  • löytämään uusia tapoja kertoa vaikuttavuudesta
  • hyödyntämään sekä kerättyä tietoa että usein enemmän hiljaisena tietona kulkevaa tunnekokemusta vaikuttavuudesta kertomisessa
  • kääntämään organisaation sisäisesti selkeän asian ulkoisia sidosryhmiä puhuttelevaan visuaaliseen muotoon
…kertomaan tehokkaammin ja innostavammin organisaation tavoittelemasta ja tuottamasta vaikuttavuudesta.

Kokemuksia

Kun moninaista toimintaa ja sen kärkeä koettaa tiivistää, tulee väkisinkin kysyneeksi tärkeitä kysymyksiä itseltään; mikä toiminnassa on olennaista, kenelle se on tarkoitettu, ketä se ei tavoita ollenkaan, mikä on oma roolini toteutuksessa.

Lopputuloksessa onnistui erityisen hyvin faktojen ja tunteen yhdistäminen sekä ydinviestin selkeys.

Vaikuttavuusviestinnän parissa ollaan uuden ja tärkeän äärellä. 

Lopputulos oli enemmän kuin osasimme kuvitella. Video todella on avannut ovia ja silmiä.  Emme voisi olla isommin kiitollisia.

Asioiden kiteyttäminen- vaikuttavuusketjun terävöittäminen – oman työn ytimen pohtiminen -meneminen oman mukavuusalueen ulkopuolelle – ihan uusien asioiden oppiminen videointiprosessissa -uudenlaisen rohkeuden löytäminen.

Oli ilo tehdä yhteistyötä!

Vaikuttavuus on tarina. 

Se syntyy kokemuksissa. Saa voimaa tiedosta. Kasvaa yhdessä tekemällä.

  Suunnitellaan yhdessä teille sopiva tapa kertoa vaikuttavuudesta! 

Aino Elina Muhonen

Johtava vaikuttavuustuottaja

aino@aiknow.fi | 0400 164 323

AIknow Agency 202