vaikuttavuus

VIDEO

 

 

Katsele videoita

Kehitämme yhdessä

vaikuttavuusviestintää videoilla

Tällä sivustolla voit tutustua Hyvän mitta -hankkeen työhön, jolla edistetään

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden viestinnän osaamista.

VAIKUTTAVUUS ON TARINA. SE SYNTYY KOKEMUKSISSA. SAA VOIMAA TIEDOSTA. JA KASVAA YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ.

 Kuinka viestiä rehellisesti, informatiivisesti, ymmärrettävästi, koskettavasti ja innostavasti vaikuttavuudesta? Kuinka tehdä näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi sitä, millaista muutosta yhteiskunnalliset yritykset  ja muut vaikuttavuustoimijat saavat aikaan ja miten? Miten jakaa tarinoita, jotka tuovat kokijoilleen merkityksellisyyden kokemuksia? Niitä hetkisiä, joissa tapahtuu pieniä ihmeitä? Miten kiteyttää tieto tarinoiden taustalla? Näyttää millainen voima systemaattisesssa, pitkäjänteisessä työssä kohti parempaa maailmaa on? Kuinka auttaa ihmisiä sitoutumaan ja toimimaan yhteiseksi hyväksi? 

Vaikuttavuus on

tarina.

EHKÄPÄ

VAIKUTTAVUUSVIDEOLLA? 

Tarinaa näkyväksi tekee

tahto.

Tahdomme ymmärtää.

Yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden vaikuttavuusviestintää – ja videoita jotka vaikuttavat. 

Tahdomme kehittää.

Vaikuttavuuden viestinnän osaamista – ja videoiden käyttöä vaikuttavuusviestinnässä. 

Tahdomme vaikuttaa.

Asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppanien, rahoittajien  – kaikkien meidän kokemukseen, ymmärrykseen – ja toimintaan. Jotta voisimme rakentaa yhdessä parempaa maailmaa. 

Tahtoa eläväksi teemme

me.

Me kaikki, jotka haluamme kokea, ymmärtää ja vaikuttaa.

Yhteiskunnallinen yrittäjä

Järjestöjohtaja

Kumppanuuksien etsijä

Vaikuttavuussijoittaja / rahoittaja

Vaikuttavuusasiantuntija

Viestintäosaaja

Videoammattilainen

Maailman muuttaja

…juuri Sinä!

Tehdään yhdessä vaikuttavuutta näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi. Osallistutaan ja osallistetaan –  ja mahdollistetaan muutosta kohti parempaa maailmaa.

NÄE, KUULE, TUNNE.

Innostu, ymmärrä, toimi!  

Yhteisöllistä kehittämistä mahdollistaa

 

Tehdään hyvää oikein ja todistetusti

Hyvän Mitta on kehittämishanke joka tutkii, kuinka yhteiskunnallinen työ vaikuttaa ja millaisia sen tulokset ovat ja kouluttaa myös muita arvioimaan oman työnsä todellisia vaikutuksia. Ovatko lahjoitetut tai liiketoiminnalla ansaitut eurot tai vapaaehtoisten aika aidosti parantaneet ihmisten elämää?

Kun hyvää on tuotettu, ja työtä hyvän eteen arvioitu, on aika kertoa työstä ja sen tuloksista sekä työn tekemisen logiikasta myös muille – innostavalla ja informatiivisella tavalla. Myös videoilla. 

Siksi vaikuttavuusvideo.